You are here:

Дискусия между собственици: Бизнес растеж: Стихиен или планиран?

Hand,Holding,Review,Rating,Gold,Star,Sign,Or,Best,Excellent
Споделете

Онлайн дискусия между собственици: Бизнес растеж: Стихиен или планиран?

Дата: 10.03.2022
Час: 14.00
Онлайн дискусия в Zoom
Времетраене: 2 часа

Дискусия между собственици: Бизнес растеж: стихиен или планиран?

Присъединете се към нас, за да разгледаме случая на компания, която се развива ускорено през последните години, но се сблъсква с редица предизвикателства, като текучество на персонал, увеличени разходи, организационни проблеми. Какви са причините за тази ситуация? Нека да ги дискутираме заедно!

Регистрационна форма за онлайн събитието:

*** Очаквайте обратна връзка от екипа на Business Doctors за потвърждение на Вашето участие в събитието.

Споделете