You are here:

Business Doctors България проведе своето първо събитие

Семинар 1
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: < 1 минути

Споделете

На 07.07.2021, в залата на Търговско промишлена палата- Стара Загора, Business Doctors България проведе първото си бизнес събитие.

Business Doctors е създадена във Великобритания и е компания с над 15 години опит в подпомагането на малкия и среден бизнес. Тя е представена в над10 държави с над 90 офиса, а от тази година започна работа и в България. Компанията има разработен и утвърден модел за подкрепа на развитието на МСП и е помогнала на повече от 10 000 бизнеси в различни страни. Целта на българското представителство на Business Doctors България е да помогне за устойчивото развитие и растеж на българските малки и средни предприятия.

Компанията приема ролята на Бизнес Помощник до Вас и разполага с инструменти в областите на бизнес развитие, стратегическо планиране, организационно преструктуриране, човешки ресурси, финансов мениджмънт и продажби.

Името на бизнес събитието беше “Капанът на собственика” и се дискутираха темите за:

  • Независимост: Как да постигнем свобода в бизнеса
  • Стойност на бизнеса: Фактори, които влияят на стойността на бизнеса
  • Постигане на ефективен бизнес растеж

Работна среща се проведе от г-н Веселин Генев от Business Dоctors България. Веселин Генев има над 30 години опит като собственик и управител на успешна компания за търговия и ремонт на земеделска техника в България.

Бизнес семинарът, който беше организиран, се проведе под формата на дискусия между Бизнес помощника- Веселин Генев и други собственици или управители от неконкурентни компании.

Работната среща, на която Business Doctors представи своя утвърден модел за подпомагане на МСП, предизвика голям интерес между присъстващите и компанията се готви за следващото си събитие, което ще се проведе на 13.07.2021 в Делови център Пловдив.

Ако желаете да заявите своя интерес и да се присъедините към нас на работна среща, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации