Business Doctors България проведе две онлайн дискусии в ноември

На 4 и 10 ноември Веселин Генев, който е истински пример за успешен български предприемач, проведе първите по рода си онлайн интерактивни семинари с над 15 собственика на малък или среден бизнес от различни сектори в България.