Business Doctors България проведе своето първо събитие

На 07.07.2021, в залата на Търговско промишлена палата- Стара Загора, Business Doctors България проведе първото си бизнес събитие. Business Doctors е създадена във Великобритания и е компания с над 15 години опит в подпомагането на малкия и среден бизнес. Тя е представена в над10 държави с над 90 офиса, а от тази година започна работа…