Брандиране – Време ли е за промяна?

Брандиране – Време ли е за промяна?

Брандирането е начинът, по който обществото възприема Вашата компания и залага на марката като основен елемент в това възприятие. Добре  изградената  бранд идентичност, може да Ви даде реално и  устойчиво конкурентно  предимство.  Това е особено важно, ако искате да ускорите растежа на бизнеса си. Брандирането се наблюдава във всеки един аспект от Вашия бизнес, например …