Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Конкуренцията в света на съвременния бизнес става все по-ожесточена и под 1 % от новостартиращите компании оцеляват през етапите на своето развитие.  Наличието на стратегия за растеж е фундаментално условие за това и собствениците трябва да направят всичко възможно за нейното изготвяне и прилагане.   Повечето бизнес лидери мечтаят да увеличат мащаба на своята компания. Tенденцията бизнесът не само да расте, но и да постигне свръх растеж, е…