Четирите признака на Капанът на собственика

Четирите признака на “Капанът на собственика”

Скорошни проучвания показват, че повече от 60% от новостартиралите бизнеси приключват дейност още през първите три години, а останалите 40%, които оцеляват, навлизат в етап, който наричаме “капанът на собственика”. Компаниите, които продължават да са успешни и устойчиви  са тези, които преминават през важните етапи на своето развитие и са се фокусирали върху растежа си.   Какво наричаме “Капанът на собственика” “Капанът на собственика”…