Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Конкуренцията в света на съвременния бизнес става все по-ожесточена и под 1 % от новостартиращите компании оцеляват през етапите на своето развитие.  Наличието на стратегия за растеж е фундаментално условие за това и собствениците трябва да направят всичко възможно за нейното изготвяне и прилагане.   Повечето бизнес лидери мечтаят да увеличат мащаба на своята компания. Tенденцията бизнесът не само да расте, но и да постигне свръх растеж, е…

Бизнес стратегия: Защо изграждането на стратегия за растеж на бизнеса е толкова важно?

Бизнес стратегия: Защо изграждането на стратегия за растеж на бизнеса е толкова важно?

Какво е бизнес стратегията? Бизнес стратегията, или както  я наричат  “ДНК” на компанията, формира основата на предприятието.  Бизнес стратегията е интегриран модел за действие, съставен от  набор от правила за вземане на решения и е  предназначен за постигане на целите и приоритетите на компанията. Тя показва посоката и обхвата на дейностите, които бизнесът планира да…