Business Doctors България проведе своето първо събитие

На 07.07.2021, в залата на Търговско промишлена палата- Стара Загора, Business Doctors България проведе първото си бизнес събитие. Business Doctors е създадена във Великобритания и е компания с над 15 години опит в подпомагането на малкия и среден бизнес. Тя е представена в над10 държави с над 90 офиса, а от тази година започна работа…

Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Планиране на Вашия бизнес растеж: Как да приложим успешно план за продажби

В тази поредица от блогове за Планиране на бизнес растеж ние прегледахме как да управлявате своя паричен поток и как да прогнозирате рентабилността на Вашия бизнес. След като изготвихте Вашите прогноза, бюджет, цели за продажби и реален план, следващата стъпка е да ги приложите в действие. Това е най-трудната част, но също така, това е…