Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Планиране на Вашия бизнес растеж: Как да приложим успешно план за продажби

В тази поредица от блогове за Планиране на бизнес растеж ние прегледахме как да управлявате своя паричен поток и как да прогнозирате рентабилността на Вашия бизнес. След като изготвихте Вашите прогноза, бюджет, цели за продажби и реален план, следващата стъпка е да ги приложите в действие. Това е най-трудната част, но също така, това е…