Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Планиране на Вашия бизнес растеж: Как да приложим успешно план за продажби

В тази поредица от блогове за Планиране на бизнес растеж ние прегледахме как да управлявате своя паричен поток и как да прогнозирате рентабилността на Вашия бизнес. След като изготвихте Вашите прогноза, бюджет, цели за продажби и реален план, следващата стъпка е да ги приложите в действие. Това е най-трудната част, но също така, това е…

Планиране на Вашия Бизнес Растеж: План за продажби

Миналата седмица в нашия блог Ви представихме 14 съвета за подобряване на паричния поток. Следващата стъпка в развитието на Вашия бизнес е планирането на бъдещите Ви приходи. Това може да изглежда трудно, особено по време на икономическа и социална нестабилност, в каквато се намираме сега, но разбира се , Вие можете да включите тези рискове…

14 Съвета за подобряване на паричния поток

Управлението на паричния поток е един от най-важните фактори за изграждането и развитието на успешен бизнес, а проблемите с него са една от причините бизнесът да забави своя растеж. Тези проблеми трябва да бъдат избягвани и решавани навреме. Независимо дали сте стартиращ  или вече работещ бизнес е важно редовно да следите паричния си поток, а неговото…