Защо компанията има необходимост от организационна структура? 

Нуждата от организационна структура има определящо значение за всяка форма на бизнес управление. Независимо от това колко голяма компания ръководите, с каква дейност се занимава същата и колко са заетите в нея, функциите и отговорностите на всяко звено и член на екипа е добре да са ясно разпределени. По този начин тя би могла да…