You are here:

Кога е необходима бизнес стратегия? Съвети за малки и средни компании

pexels-martin-wischeropp-18608193
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 3 минути

Споделете

Малкият и средният бизнес се сблъскват с множество предизвикателства, които изискват  както решения на момента, така и устойчив подход и поглед в бъдещето. В този контекст, разработването и имплементирането на бизнес стратегия е основата, която може да осигури растеж и развитие. Тази статия разглежда няколко ключови момента, при които формулирането на стратегия се явява критично.

Бизнес стратегия за растеж

Едно от основните предизвикателства на малките и средни компании е намирането на нов пазар и нови клиенти. В повечето случаи, клиентската база е изцяло свързана с личните контакти на собственика, или резултат от няколко еднократни препоръки. В тези случаи, клиентите не са резултат от структурирана търговска дейност и собствениците не знаят как да продължат да разширяват своето портфолио от клиенти. Някои от казусите, с които сме се сблъсквали включват наемане на търговски представители, които напускат след няколко месеца, наемане на дигитална маркетинг агенция, която има такси по-големи от печалбата на компанията, или просто търсене на всеки клиент, който е готов да даде пари за нашите продукти или услуги.

Резултатите в много от тези случаи не са добри. Основните причини са две: липса на добре оформен търговски подход, включващ стойностно предложение, насочено към клиентите, и липса на търговски процес, с ясно описани стъпки за достигане до нови клиенти.

Бизнес стратегията, която ние изграждаме, успява да пакетира бизнеса по такъв начин, че той да може да бъде представен по правилния начин, на правилните клиенти от подходящите хора. След стратегическото планиране, компанията има стойностно предложение, клиентски профил и организационна структура, която да подкрепи растежа на компанията.

Бизнес стратегия срещу предизвикателства и променливост на пазара

Много са примерите на компании в България, които от лидери на пазара, са изгубили своето значение, в от вътрешни и външни фактори. Ние лично сме се срещали с такива компании и сме забелязали една обща черта: липса на средносрочно и дългосрочно планиране. Стратегическото планиране ни позволява да си изясним нашата визия за компанията и да погледнем няколко години напред. Въпреки че не можем да предвидим какво ще се случи, сме много по гъвкави и адаптивни към промени и сътресения в пазара, тъй като знаем точно какъв бизнес имаме и по какъв начин работим. Планирането не е еднократно действие, то се случва ежемесечно всяка година от управлението, а стратегията може да се променя. До голяма степен, навиците и начина на мислене, които стратегическото планиране изгражда в собствениците, позволява те да бъдат много по-устойчиви и да извличат максимума от пазарните тенденции.

Бизнес стратегия и иновации и технологичен напредък

В много случаи компаниите въвеждат софтуерни продукти без да са направили анализ на ефекта от тяхното приложение. Тогава те започват да пречат на оперативната дейност, тъй като тяхната интеграция не е правилно планирана. Стратегическото планиране ни дава възможност да изведен стратегически приоритети, които са ключови за развитието на компанията. Тези приоритети прерастват в проекти и конкретни задачи за изпълнение. По този начин, ние можем да въведем иновации в нашата компанията, които ще помогнат за изпълнение на нашите цели. Трябва да запомним, че софтуерните продукти са инструменти за постигане на нашата цел. Основните фактори при въвеждане на нови технологии е отговорите на въпросите „Какво искаме да постигнем?“, „Финансово обосновано ли е това решение?“ и „Имаме ли оперативния капацитет да го въведем?“. Тези въпроси в повечето случаи са отговорени след като компанията мине през стратегическо планиране.

Обобщение

Бизнес стратегията е критичен компонент, който управлява и напътства организациите през различните етапи на тяхното развитие. Тя осигурява постоянство, яснота и посока, което помага на предприятията да навигират успешно през сложни и променливи бизнес среди. Компаниите, които се ангажират с разработването на добре формулирани стратегии, поставят основите за устойчивост, иновации и дългосрочен успех.

Ако искате да научите повече за това как можем да помогнем на Вашия бизнес, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации