You are here:

Растеж чрез преструктуриране

Businessman,Holding,Stock,Tablet,And,Market,Economy,Graph,Statistic,Showing
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 4 минути

Споделете

Готови ли сте да развиете бизнеса си?

Честито! Изградили сте успешен бизнес и се чувствате готови да достигнете следващото ниво. Имате редица бизнес предимства, но те не са достатъчни за фундаменталната промяна, която предстои. За реализацията на тази задача трябва да привлечете и екипа на компанията, начело с ръководителите на всяко направление в бизнеса. Как можете да ги подготвите за успех и какво означава това за вас?

Да приемем, че сте обмислили изцяло причините си за разрастване на бизнеса, разбирате пазара, на който се разраствате, и сте наясно с възможностите, от които възнамерявате да се възползвате.

Следващата стъпка е да изградите стратегията си за растеж

Вашият бизнес е една структура, съставена от части, които са взаимно свързани. Промяна в една част води до промяна в цялата структура. Често възникват проблеми, когато собственикът променя едно или две звена, а останалите остават същите. Фундаментална промяна означава на ръководителите да бъде предоставен план за развитие, като те трябва да са напълно наясно с фирмената бизнес визия и да разбират и споделят бизнес ценностите на компанията. Те трябва да разберат от какво се нуждае пазарът, коя негова цел изпълнява фирменият бизнес, а също така и бизнесът като цяло. 

Направете цялостно преразглеждане на стратегията на компанията си, тъй като може да имате много ясни идеи как трябва да изглежда бъдещото развитие на бизнеса, но промяната да бъде фундаментална и да се изисква изцяло нова структура. В следващите редове сме описали метод за планиране, който може да Ви помогне да преминете през този процес, като изградитеосновите на бъдещата трансформация, преди да преминете към детайлите.

Планирането на тази трансформация е невероятно силен и обединяващ акт. Резултатите обикновено не са такива, каквито участниците очакват, но е нещо, от което всички те са силно развълнувани и готови да осъществят. Тази движеща сила не бива да се губи и трябва де се изработи ясен времево и длъжностно обвързан план за действие, за да се гарантира, че бизнесът ще достигне пълния си потенциал. Има няколко неща, които наистина ще Ви помогнат да запазите инерцията и да се развивате спрямо плана.

Създайте бизнес системи

За успешен растеж е от съществено значение да създадете бизнес система. Малките фирми имат лукса да позволяват на своите работници да правят неща, както те сметнат за добре. С разрастването на компанията работниците трябва да могат да превключват между клиентите. Те трябва да могат да продължат там, където друг е спрял, заради отсъствие или болест, но без забележима промяна в услугата от гледна точка на клиента. Наличието на системи също е предпоставка за култура на обучение. Не можете непрекъснато да подобрявате услугата си когато тя се предоставя по различен начин. След като сте изградили стратегията, уверете се, че всяка роля и всяка услуга, от която се нуждае компанията, имат следните свойства:

  • Нов човек може да бъде обучен. Всяко обучение трябва да се провежда централно чрез специален процес и ресурси. Ако позволите на служител да обучи друг служител, това ще доведе до грешки в системата.
  • Стойността на една работа трябва да бъде оценена спрямо усилията и ресурсите, необходими за нейното изпълнение. Това е като уравнение за положени усилия и резултат и стратегията ще даде възможност да се гледа безпристрастно на това. Особено във връзка с новоизградената бизнес визия и цел.
  • Еднократните актове на предоставяне на продукт или услуга на клиенти могат да бъдат много ценни, особено ако имате невероятно редки умения, но след тяхното изпълнение започвате да търсите нов клиент, което изисква огромни маркетингови усилия. Повтаряемостта на това, което правите, Ви позволява да задържите клиентите, да получите информация за техните нужди и да изградите процесите и участващите в тях служители така, че да задоволите тези нужди.

Въоръжаване на лидери

Вие сте взели решение да структурирате бизнеса си в посока за растеж. След това сте създали отдели, където преди е имало само конкретен служител, отговорен за дадена услуга или продукт. Това води до настъпването на фундаментални промени. Работниците, които са били отговорни за предоставянето на конкретна услуга или продукт, сега са отговорни за хората, които отговарят за предоставянето им. Лидерството е много важна функция във всяка организация, а в същото време и сфера, където се инвестира най-малко. Ако техниците поемат ръководна роля без обучение или наставничество в това, което правят, може да възникнат редица проблеми:

  • Желание за намеса. Лидерът е по-добър в работата от подчинените си. Когато има натиск или затруднение, се поражда инстинкт за намеса, а не за преподаване и наставничество.
  • Способност за справяне с конфликти. Лидерът предоставя услуга. Част от тази услуга е да бъдете човекът, който взема решението, когато ситуацията е сложна. Ще възникнат случаи, при които подчинените не се представят добре или не са съгласни. Лидерът трябва да има уменията и подкрепата, за да се справи с това по правилния начин.
  • Разбиране на производителността. Лошо проектираните и недообмислени системи за стимулиране създават натиск за постигане на определени показатели. В дългосрочен план това може да не бъде от полза за компанията. Отново разбирането за “Стратегия” ще отнеме време, за да смекчи тези разбирания . Отделяйте време, за да разберете и преразгледате идеите си за представяне и как правилно да го измервате, за да накарате хората да дадат най-доброто от себе си.

Въоръжете себе си

Като собственик на бизнес Вашата роля също ще се промени значително. В допълнение към всички лидерски предизвикателства Вие имате изключително различна роля, тъй като вече не делегирате това, в което не сте добри. Сега делегирате това, в което сте добри. Какво правите сега? Сега сте посветени на задоволяването на нуждите на бизнеса, а не на задоволяването на нуждите на клиента, защото Вашите хора правят това. Това е огромна промяна в начина Ви на мислене, койт трябва да направите, особено ако сте били изцяло ориентирани към клиентите през целия си живот. Не го разбирайте погрешно, тъй като Вие не изоставяте клиента, но сега обслужвате клиента, като предавате тази Вашите знания и умения и развивате своите служители. Това създава хладнокръвен  и стратегически начин на мислене на далновидния лидер.

За да направите тези и безброй други промени в бизнеса, са необходими време и ресурси. Да ги направите, като същевременно поддържате рентабилност и „бизнес както обикновено“, без услугата към клиента да пострада, е особено предизвикателство. За да бъде процесът възможно най-плавен, позволявайки на бизнеса да расте без прекъсвания, много фирми се възползват от възможността за външна помощ. Някой без собствен интерес към бизнеса и някой, който да ръководи, има достъп до ресурси и подкрепя бизнеса по време на неговия растеж.

Ако искате да научите повече за това как можем да помогнем на Вашия бизнес, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации