You are here:

Визия на компанията и целеполагането: Пресечни точки

Визия на компанията и целеполагането Пресечни точки
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 3 минути

Споделете

Целеполагането е основна част от изпълнението на плана за развитие на компанията и гарантира, че задачите и проектите, които сме набелязали като приоритетни, ще бъдат проследявани. Но по какъв начин поставянето на цели може да бъде обвързано с визията и защо ни е нужно нещо толкова абстрактно като визия на компанията? Следващите няколко параграфа ще представят структурата, която ние от Business Doctors използваме.

Какво е визия на компанията?

Както сме споменавали с предни статии, визията на компанията описва крайната точка, която компанията ще достигне в бъдеще. Това представлява амбициозна и предизвикателна цел на високо ниво за период от 3-5г., която да обединява цялата компания (много често при малки и средни компании това ще представлява финансовата цел на компанията, например „Постигане на 2млн. печалба преди данъци до 2027г.“) Как ще разберем, че сме я постигнали?

  • Трябва да съдържа част, която е измерима, но може да съдържа и елементи, които не се измерват с числа, като например „Да бъдем първи по иновации на пазара/Да спечелим …. награда“

В повечето случаи, когато обсъждаме визията на компанията със собствениците им, те не се чувстват комфортно да споделят своите амбиции за бизнеса. Това, което ние повтаряме, е, че ако визията на компанията не накара собствениците и да се чувстват леко некомфортно, то тогава тя не е достатъчно амбициозна. Това предизвикателство ще ни държи отговорни преди себе си и пред другите и няма да ни позволи да се задоволим с по-малко. Визията ще ви помогне винаги да намирате правилния път и да се фокусирате за постигане на поставената цел.

Но как достигаме до конкретните ежемесечни цели на компанията след като сме определили визията?

Отговорът зависи от големината на компанията, но в повечето случаи определяме нива на целите спрямо времевия хоризонт за постигането им. Най-общо казано те са дългосрочни (визията на компанията), средносрочни и краткосрочни.

Средносрочни цели

Средносрочните цели са тези, които най-честно изникват в главата на собствениците и мениджърите, тъй като те са сравнително общи по дефиниция и достатъчно далеч, за да не водят до чувство за спешност. Средносрочните цели са полезни основно като структурен елемент в изграждането на плана за изпълнение на стратегията, служейки като ключов компонент между визията и ежедневните задачи. В повечето случаи те няма да предизвикат действие и сами по себе си не биха гарантирали успех.

Краткосрочни цели

Затова се налага да си поставяме краткосрочни цели – тези, които са най-трудни за приемане от служителите в компанията, но които водят до действие и бърза обратна връзка, когато нещо не се случва както очакваме. От друга страна краткосрочните цели без дефинирана визия на компанията и без средносрочни цели са прогрес без посока. Постигайки тези цели ние няма да знаем до какво се доближаваме и когато определена цел се окаже излишна, ние нямаме по-висша цел, която да ни покаже правилния път. Краткосрочните цели могат да бъдат заменяни, премахвани или предефинирани спрямо динамиката в бизнеса и не трябва да бъде обезкуражаващо, ако определена цел, която сме си поставили вече не е релевантна за нашия бизнес. Важното е да се придвижваме към постигане на нашата визия.

Видове краткосрочни цели

Сами по себе си краткосрочните цели могат да бъдат обединени в четири категории – цели за вложени усилия, цели за свършени дейности, цели за постигнати резултати и цели за ефективност.

  1. Целите за вложените усилия са първите стъпки към това да знаем защо сме получили определен резултат – това може да бъде измерване на часовете прекарани в работа върху определена задача или финансов ресурс изразходван за постигане на резултата.
  2. Целите са свършените дейности ни показват дали сме си свършили работата както е очаквано – това могат да бъдат брой проведени разговори или брой проведени срещи.  
  3. Целите са постигнатите резултатите са тези, което се измерват най-често в компаниите. Това могат да бъдат процент сключени сделки или продажби. В повечето случаи, измерването само по тази категория не ни представя цялостната картина в бизнеса и може да доведе до прибързани заключения и действия.
  4. Целите за ефективност показва дали сме постигнали желания ефект от тази дейност. Това може да бъдат печалба на компанията или постигане на определен пазарен дял. Тази категория насочва вниманието към дългосрочните цели на компанията и ни държи в правилния път към постигане на визията.

Заключение

В заключение можем да кажем, че в много случаи добре изградените цели са ключът към постоянството, а постоянството в преследване на визията на компанията е ключът към успеха. Всяко ниво от целите позволява гъвкавост при взимане на решения и приоритизиране на проекти, но в същото време ни държи отговорни. Запомнете, не е нужно изградените цели да са перфектни, но е изключително важно да започнете да поставяте цели и да следите за тяхното изпълнение. Нашият екип е насреща за съдействие при изграждане визията на компанията и поставянето на средносрочни и краткосрочни цели.

„Поставянето на цели е първата стъпка към това да превърнете невидимото във видимо. " - Тони Робинс

Ако искате да научите повече за това как можем да помогнем на Вашия бизнес, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации