You are here:

Основитe на Бизнеса: Визия, Мисия, Ценности

Oснови на бизнеса
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 3 минути

Споделете

Представете си, че ходите на работа всеки ден, изпълнени с чувство на удовлетворение, ентусиазъм и вдъхновение. Знаете посоката на Вашия бизнес (имате изградена визия), имате изготвен план (мисия), и поставени стандарти (ценности и вярвания) как да управлявате бизнеса си. 

Животът е прекрасен! 

За съжаление, не всеки бизнес собственик се намира в такава ситуация. Ако погледнем от другата страна на монетата, ще видим и тези собственици или служители, които отиват на работа без желание и усещане за смисъл. Тези хора, които не виждат с какво работата им и усилията им допринасят за създаването на нещо по-добро. Причината за това често е в липсата на визия, мисия и ценности на компанията. 

Ясната визия и мисия често са силно подценявани, въпреки че са от изключителна важност. Тези изявления изразяват целите на компанията и са “основите” на бизнеса. Те могат да бъдат силен мотив  и вдъхновение не само за Вас, но и за екипа Ви, за Вашите клиенти, партньори и хората около Вас 

Какво означават “Визия, Мисия и Ценности”?

Какво е Мисията

Мисията обяснява защо съществувате като бизнес и определя фундаменталните цели на компанията. Мисията трябва да описва настоящето и да обяснява какви са ползите от Вашия бизнес, както за членовете на Вашия екип , така и за Вашите партньори, клиенти и хора, с които работите. Изявленията за мисия са кратки, ясни и въздействащи. 

Разбира се, мисията не трябва да се превръща в нещо крайно, а в ангажираност, мотивация и стремеж на целия екип да работи заедно за постигането ѝ 

Какво е Визията

Визията е това, което Вашата компания се стреми да постигне в дългосрочен план-крайната цел на бизнеса. Точно както мисията, визията определя Вашата цел, но фокусът е върху Вашите бъдещи стремежи. Това е погледът в бъдещето на компанията, мисленото движение към неизвестното, което се базира на известни факти, възможности и предизвикателства, мечти, и постигане на идеала за Вашия бизнес. Мисията стои в основата на Вашата Визия, но визията трябва да отговаря на въпроса как да се постигне успех в бизнеса, в резултат от определената мисия. 

Ако мисията обяснява защо съществувате като бизнес, то визията е това, за което съществувате.  

Изявленията за визия трябва да бъдат кратки, вдъхновяващи и мотивиращи. Визията е дългосрочно послание на Вашия бизнес и остава във времето. Дори и бизнесът да промени стратегията си, визията често си остава същата. 

Прочетете тази статия, за да научите повече за практическото приложение на визията в целеполагането на компанията. 

Натиснете тук, за да си запазите среща с нас и заедно да трансформираме Вашия бизнес!

Какво са ценностите:

Ценностите са в основата на визията и мисията на бизнеса. Те са Вашите определящи културни принципи и трудова етика. Те са основните вярвания на компанията или “стандартите”, които избирате как да управлявате бизнеса си. Ценностите са Вашето професионално поведение и всичко, което Вашата марка представлява и подкрепя.  

Те служат като полезен наръчник при взимането на важни  решения, формират бизнес идентичността на марката Ви, общуват с клиентите и Ви разграничават от Вашите конкуренти. Ценностите са важен фактор за набиране и задържане както на Вашия екип, така и на Вашите клиенти. Те са всичко онова, което Ви прави атрактивни за тях. Всички, с които работите трябва ясно да разбират Вашите ценности и вярвания. По този начин Вие можете да привлечете най-ценните си клиенти и да създадете най-добрия екип. 

Изявленията на ценностите дават насоки за етичните принципи и морални норми на компанията. 

Защо визията, мисията и ценностите са толкова важни?

Можем ли да изградим устойчива компания без да имаме здрави основи? Разбира се, че не. 

Ако Вашите служители, клиенти, партньори и хора, с които работите не разбират или одобряват целите на компанията, то те няма да бъдат мотивирани и ангажирани да постигнат резултати в бизнеса, както на индивидуално така и на организационно ниво, и да са съпричастни към Вашите усилия. 

Бизнес без ясно изразени визия, мисия и ценности ще работи без фокус и без ключови измерители към успеха.  

Следователно, ако визията, мисията и ценностите са “основите” на бизнеса, върху които собственикът ще изгради солиден, устойчив и развиващ се бизнес, то тогава те са жизненоважни за компанията.  

Обобщение

Когато целите на бизнеса са реални, постижими и постигани, Вие и Вашият екип ще се чувствате значими и удовлетворени от усилията си. С ясна посока и път, Вие и екипът Ви ще вървите заедно към постигане на резултатите, които желаете. 

Натиснете тук, за да си запазите среща с нас и заедно да трансформираме Вашия бизнес!

Споделете

Други публикации