You are here:

Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж

Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 3 минути

Споделете

Конкуренцията в света на съвременния бизнес става все по-ожесточена и под 1 % от новостартиращите компании оцеляват през етапите на своето развитие.  Наличието на стратегия за растеж е фундаментално условие за това и собствениците трябва да направят всичко възможно за нейното изготвяне и прилагане.  

Повечето бизнес лидери мечтаят да увеличат мащаба на своята компания. Tенденцията бизнесът не само да расте, но и да постигне свръх растеж, е широко разпространена. Въпросът “Как може бизнесът да расте експоненциално?” е често разисквана тема. Ако и Вие сте бизнес собственик, то със сигурност сте си представяли как сте лидер в бранша, компанията Ви има многобройни офиси, обслужващи глобалния пазар и има изградена бранд идентичност от Вашите клиенти.  

Растеж или Скейлинг: Каква е разликата?

Какво е растежът?

Нека започнем с разграничаването на двата термина. В повечето случаи, когато мислим за растеж на компания, си представяме линейния метод: бизнесът увеличава своите ресурси (добавя капитал, служители, технологии) и в резултат на това приходите се увеличават.  

Предизвикателството в този случай е, че за да се поддържа постоянен растеж на бизнеса се изискват много ресурси.  

Представете си, че работите в малка компания в сферата на консултантските услуги, която се състои от двама служители и към момента обслужва 5 фирми. Ако искате да постигнете растеж, то нарастването на броя на клиентите би увеличило приходите Ви. Но ако тази компания започне да обслужва още 5 фирми, то ограниченият брой персонал може да представлява проблем. В такъв случай ще трябва да се наемат допълнителни служители, което ще доведе до увеличение в разходите.  

Следователно растежът може да бъде постигнат единствено чрез изразходване на ресурсите. 

Какво е Скейлингът?

При Скейлинга, приходите на компанията не зависят толкова значително от увеличението на ресурсите.  Процесите при скейлинга могат да се извършат масово без допълнителни усилия за бизнеса. Прост пример за скейлинг е имейл  маркетингът. Вие можете да изпратите имейл както до 10 клиенти, така и до 10 милиона клиенти. На практика усилията Ви ще са същите, но мащабът ще бъде различен. 

Когато прилагате Скейлинг, приходите Ви се увеличават много по-бързо от Вашите разходи, което Ви осигурява пари и ресурси за  финансиране и подпомагане на растежа на Вашия бизнес. По този начин Вие имате възможността да наемете правилния екип, да инвестирате в инструменти и ресурси, които не сте могли да си позволите преди, и да намалите оперативното натоварване.  

Правило при скейлинга 

Скейлингът Ви позволява да нарастнете 2 пъти по-бързо от средното за съответния бранш ниво, но разходите Ви остават стабилни през периода. 

Етапи на растеж, през които успешните компании преминават

Докато се разрастват, компаниите преминават през различни етапи на растеж. Нека разгледаме 4-те основни от тях: 

Етап 1: Стартиране

 • Обикновено 1-5 служители 
 • Вие, като собственик, сте центърът на компанията 
 • На този етап фокусът е върху разработването на уникален продукт/услуга и главен приоритет е утвърждаването на Вашия бизнес модел 

Повечето успешни компании продават продукти или услуги, които са много по-различни от това, което първоначалните потребители са смятали за необходимост на пазара. 

Етап 2: Порастване

 • Обикновено 6-15 служители 
 • Вече сте по-фокусиран лидер и компанията зависи от служителите, които изпълняват задачите си 
 • На този етап фокусът Ви е 100% върху продажбите и Вашият приоритет е да наемете правилния екип 

Защо продажби? Сега трябва да плащате сметки и заплати и осъзнавате, че не сте отговорни само за обслужването на Вашите клиенти и партньори, но и за Вашия екип и техните семейства. 

Защо правилният екип? Сега делегирате и вече нямате пряко влияние върху продукта, който продавате. Наемането на подходящия екип хора, на които можете да се доверите, е от изключителна важност. 

Етап 3: Изготвянето на Вашата стратегия за растеж: Скейлинг

 • Обикновено 15-250 служители 
 • Вие вече сте част от обществото на лидерите  

Вашата компания е утвърдила своя продукт и Вие подобрявате процесите. През този етап залагате на избран брой продукти и се опитвате да увеличите процеса на производство и да се разрастнете многократно (10х,100х,1000х) 

 • Вашият фокус е да заемете своето място в индустрията и Вашият приоритет е да увеличите целевата си аудитория на клиенти и партньори, тоест мащаба 

Ако преди това конкурентите Ви дори не са заели кой сте, то сега имате шанса да заявите Вашата позиция на пазара и да започнете да оспорвате тяхната. Преминаването към следващия етап на растеж се постига само, ако сте изградили Вашата скейлинг стратегия по отношение на инфраструктура, хора и процеси.  

Разликата между растеж на бизнеса и скейлинг се вижда най-ясно, когато бизнесът вече не е новостартиращ, но и не се е разрастнал до размерите на голяма корпорация.  През този критичен за неговото развитие етап, бизнесът трябва да вземе решение за изграждането на своята стратегия и да направи избор между периодичен (линеен) растеж и експоненциален растеж (скейлинг). 

Етап 4: Доминиране на пазара

 • Над 250 служители 
 • Това е Вашата битка за доминиране на пазара и контролиране на значителен процент от него 
 • Фокусът Ви е да се превърнете в  доминираща сила в индустрията и Вашият приоритет е постоянно да преоткривате бизнеса си.  

В случаите, когато лидерите стигнат до този етап, те развиват чувство за постижение. Вярването, че ако продължават да правят това, което правят, ще запазят статута си, е погрешно. Това е предпоставка компаниите да губят силата си и да загубят мястото си на пазара от по-нова, по-малка и по-иновативна компания на пазара. 

Всеки бизнес има за цел да постигне успех и дълготрайно въздействие върху индустрията, в която се намира, без да натоварва ресурсите си. За съжаление, ясен път към успешно прилагане на скейлинг стратегия за растеж все още няма. Последователната промяна на подхода, с цел подобряване на резултатите, и прилагането на правилните инструменти, могат да покажат посоката за успешно прилагане на скейлинг стратегия.  

Ако сте готови да се усъвършенствате и да разгърнете своя потенциал или искате да научите повече за това как можем да помогнем на Вашия бизнес, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации