You are here:

Брандиране – Време ли е за промяна?

Брандиране – Време ли е за промяна?
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 3 минути

Споделете

Брандирането е начинът, по който обществото възприема Вашата компания и залага на марката като основен елемент в това възприятие. Добре  изградената  бранд идентичност, може да Ви даде реално и  устойчиво конкурентно  предимство.  Това е особено важно, ако искате да ускорите растежа на бизнеса си. Брандирането се наблюдава във всеки един аспект от Вашия бизнес, например  име, слоган, визуална  идентичност и ценности на марката. Едно просто „освежаване на марката“ може да включва фини промени във визуалните и текстовите елементи, като например вече съществуващата цветова палитра, лого или стил на шрифта. 

Ако се питате кога настъпва времето за ребрандиране, то тази статия може да Ви помогне да разберете това, а също така и какви са ползите от предварителното проучване на пазара.

Какви са ползите от пазарното проучване?

Пазарното проучване е ключов момент за установяване на реалното възприятие на марката Ви от Вашите клиенти. При реализацията му можете да се възползвате от различни възможности преди да преминете към  ребрандиране. С анализирането на пазара можете да определите точната си целева аудитория, нейните нужди и интереси. Ребрандирането ще бъде ефективно тогава, когато марката е инвестирала достатъчно време в проучването и опознаването на истинските нужди и предпочитания на своите клиенти.  След като добиете ясна представа за пазара, ще започнете да разработвате новата си маркетингова  стратегия и дългосрочния Ви план за ребрандиране.

Кога трябва да помислим за ребрандиране?

Ребрандирането е дълъг процес. Той може да отнеме от  шест месеца до една година, така че, ако сте решили да освежите Вашата марка, го обмислете внимателно. В някои случаи, когато бизнесът е в трудна ситуация, решението за промяна е по-скоро необходимост. Нека да разгледаме следните ситуации, при които е необходимо ребрандиране:

  • Промени във Вашия бизнес, поради пандемични условия: COVID-19

В създалата се динамична кризисна обстановка, Covid-19 предизвика сериозен икономически шок и се отрази на бизнеса. Ако сте се превърнали  до голяма степен в онлайн бизнес, то това със сигурност се е отразило на Вашата марка и как тя се възприема от клиентите. Ако вече имате добра разпознаваемост, пълното ребрандиране може да не е отговорът. От друга страна, ако марката Ви вече не се вписва в текущата Ви визия и основни  ценности, ребрандирането е необходимата опция.

  • Когато марката Ви визуално не се различава от конкуренцията

Без ясна визия Вашият бизнес не се различава от своите конкуренти и не може да бъде отличен от тях. Ако Вашата марка изглежда подобна на конкурентите Ви или е неясна, то тогава е време да  помислите за ребрандиране. Визуалната Ви идентичност трябва да отразява Вашия бизнес: кои сте всъщност и каква е Вашата стратегия. Ако визуалното Ви съобщение е неясно, еднообразно или  объркано, това със сигурност ще навреди на марката Ви и е време за ребрандиране.

  • Остарял Брандинг

Времената се променят, марките също. Остаряването на бранда води и до намаляване на неговото  значение като конкурентно предимство и остарелите елементи не повлияват достатъчно на целевата аудитория. Може би, когато сте стартирали бизнеса си, сте имали ограничен бюджет. Брандирането не е било основен приоритет.  Не бива да мислите обаче, че Вашите клиенти няма да обърнат внимание на  непрофесионално изглеждащо лого, тагове или съобщения на марката Ви. В този случай имате нуждата от нещо ново и свежо.

  • Когато марката Ви вече не представлява интересите на бизнеса Ви

Ако Вашата компания съществува от няколко години или повече, то вероятно бизнесът Ви е  пораснал и се е развил. С развитието на бизнеса, промяната в предлаганите продукти или услуги, актуализацията на мисията и ценностите, функцията на марката Ви може да е останала назад и да не обслужва  настоящите интереси на компанията.

  • Развитие на пазара

Пазарите и пазарните условия непрекъснато се променят и развиват. Това, което Ви е довело до  успех в миналото, може вече да не е достатъчно. С развитието на пазарите, Брандирането на Вашата компания също следва да бъде актуализирано.

  • Промени в целевата аудитория на марката Ви

Целта на ребрандирането е да промени начина, по който обществото приема Вашата марка. Марките са предназначени да свързват компаниите с техните клиенти. Ако промените позиционирането на бизнеса си,  за да се насочите към изцяло нов потребителски профил, Вашата марка ще трябва да последва примера.

Как да разберем дали ребрандирането е било успешно?

Без ясна структура ребрандирането бързо може да се превърне само в   козметично упражнение, оставяйки Ви да се чудите дали изобщо е оказало влияние.   Планирането, как ще се изчислява „успехът“, ще Ви помогне да изготвите стратегията си и да разберете дали ребрандирането е било успешно. Важно е ясно да изтъкнете каква е точната причина за ребрандиране и какво точно искате да постигнете чрез предприемането на тази стъпка. Пример за това е привличане на  нови клиенти или повече поръчки от съществуващи  клиенти.

Обобщение

Ребрандирането включва цялостен анализ на промените във Вашия бизнес и изготвяне на   дългосрочна стратегия. Ребрандирането носи ефективна промяна само чрез добре формулирано позициониране на марката и визуална идентичност. Ребрандирането сигнализира за  промяната на Вашата марка на пазара.

Ако обмисляте “освежаване” на Вашата марка или не  сте сигурни дали имате нужда от него, моля, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации