You are here:

Целите: Поставихте ли Вашите бизнес цели?

Целите: Поставихте ли Вашите бизнес цели?
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 3 минути

Споделете

Какво са целите?

В бизнес терминологията целта е свързана с местоназначението. Това е крайната точка, която компанията се опитва да достигне. Целите изразяват дългосрочната мисия на бизнеса и бъдещото развитие на компанията. При залагането на цели мисленето е в големи мащаби, това е успехът, към който се стремим. Целите не само ни показват накъде се стремим, но те могат да се използват като полезен ориентир при измерване на количеството работа, което трябва да свършим, за да достигнем целта си, както и да ни покаже грешките в изпълнението и как да се подобрим.  

Ако сравним бизнес целите с инструмент, то тогава за каква конкретна бизнес дейност ще ги използваме?

В медицината, хирургът използва своите хирургически инструменти, за да извърши успешно   своята операция. В музиката, музикантът използва инструменти, за да възпроизведе и пресъздаде музикален тон. В бизнеса, собствениците на компании използват бизнес целите, за да осигурят бъдещето му развитие.

Независимо от обема си, дали е малък, среден или голям, определянето на целта на бизнеса е стартовата точка, от която всеки  започва.

За да бъде успешна операцията на хирурга, то той трябва да знае как да си служи със своите инструменти, както и да има необходимите знания в областта на медицината. По същата логика, ако музикантът може да възпроизведе тон, то това не значи, че може да възпроизведе цялостна мелодия, ако няма нужните музикални знания и не може да работи със своя инструмент. Така е и в бизнеса. Бизнес целите трябва да се използват по предназначение, за да се постигне ефективен резултат.

Как да поставим бизнес целите на компанията?

Твърде много от нас поставят целите си, използвайки параметрите на настоящата ни реалност, ресурси и способности. По този начин използваме  думата „Реалистично“. Ако мислим така, то поставянето на целта не е инструмент и не Ви помага да направите нещо. В крайна сметка защо  ни е нужна дългосрочна мисия, ако можем да я постигнем още сега?

Развитието на пълния потенциал на компанията зависи от поставените ѝ цели. При изграждането на Вашата мисия е важно да се целите нависоко, а не да се ограничавате в сегашната Ви “реалност”. Как ще постигнете реализацията на бизнеса си, успехът който желаете, върховете, към които се стремите, ако сами поставяте ограничения на Вашите идеи?

Нека да Ви дадем пример. Върнете се назад във времето и помислете за човека, който сте били, когато завършихте училище. Този човек имаше ли професионален опит, работна етика, какви бяха неговите ценности, нивата на познание и разбиране за света?

Можете ли да си представите този човек да управлява Вашата компания, по начина, по който Вие я управлявате сега? Отговорът е прост, разбира се, че не.

Вие сами можете да откриете разликите между миналото Ви “АЗ” и сегашното ви, усъвършенствано “АЗ”. Това е така, защото за да развиете потенциала на човека от миналото, са били необходими усилия за обогатяване на знания, труд, личен и професионален опит. Всичко това не е било изградено и получено на момента, а е постигнато през годините, стъпка по стъпка.  Можете да се замислите, щеше ли човекът от миналото да постигне всичко това, ако не беше воден от личните си цели?

Сега нека помислим за бъдещето на този човек, Вашето бъдещо “АЗ”. Щом сме толкова различни от по-младите си версии, защо дори за миг да мислим, че човекът, който ще бъдем след 25 години, ще бъде нещо подобно на това, което сме сега?

Изградете своята идея

Изграждането на идеята за вашето бъдещо “АЗ” е много важна стъпка в поставянето на целите Ви. Идеята може да се окаже основна джижеща сила в изпълняването на проекта. Ако човек е отдаден на идеята си и е воден от мотивацията да развие даден проект, то постоянството и усилията  му да реализира плана си ще начертаят пътя към изпълнението.

Структурирайте целите си ясно и конкретно

Бъдете конкретни в структурирането на целите си. Колкото по-ясно дефинирате това, което искате да постигнете, толкова по-лесно ще изградите бъдещия си план. Например, искам да увелича печалбите на бизнеса си с 15% през следващите 24 месеца. Това е ясно структурирана цел в сравнение с просто искам да увелича печалбите. По този начин Вие сте определили целта да увеличите печалбите, процента на увеличение (15%)  и периода (24месеца), за който искате да го постигнете.

Когато бизнес целите са ясно структурирани, то това дава възможност на всички в компанията да допринесат за постигането на желания резултат. Помнете, че целите на компанията Ви трябва да са ясни и конкретни, както за Вас, така и за целия Ви екип. По този начин Вие и екипът Ви сте мотивирани да постигнете Вашата мисия заедно.

След като вече имате ясно изразена идея, следва да се запитате какви действия са необходими, за да постигнете Вашите бизнес цели.

Първият въпрос, който трябва да си зададете, е:„Какъв човек трябва да бъда, за да мога да постигна това, към което се стремя?“

  • Какви знания трябва да притежавам?
  • Какъв опит ще ми е необходим?
  • Кои умения трябва да усъвършенствам?

И много други….

Започнете да предприемате действия:

  • Умишлено търсете знанията, които ще са Ви необходими
  • Разширете Вашата социална среда: Обградете се с хората, които ще ви помогнат да израстнете
  • Правете неща извън зоната си на комфорт, за да придобиете необходимия опит
  • Практикувайте и усъвършенствайте уменията си, които ще Ви потрябват, за да изпълните Вашата идея

Ако сте готови да се усъвършенствате и да разгърнете своя потенциал, свържете се с нас. Екипът на Business Doctors ще Ви помогне да реализирате Вашите идеи и да постигнете целите си!

Споделете

Други публикации