You are here:

14 Съвета за подобряване на паричния поток

CashbackWeb-56f3aa1258a78
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 4 минути

Споделете

Управлението на паричния поток е един от най-важните фактори за изграждането и развитието на успешен бизнес, а проблемите с него са една от причините бизнесът да забави своя растеж. Тези проблеми трябва да бъдат избягвани и решавани навреме. Независимо дали сте стартиращ  или вече работещ бизнес е важно редовно да следите паричния си поток, а неговото планиране и управление трябва да бъде Ваш приоритет. 

Как можете да подобрите паричния си поток?

14 съвета за подобряване на паричния поток на предприятието:

1. Създаване на Бюджет на паричните потоци

Бюджетът на паричния поток е приблизителна оценка за паричните средства, които очаквате да получите и да платите за определен период от време. Този бюджет е по-полезен от стандартния бюджет при ежедневното функциониране на Вашия бизнес, защото Ви помага да се справите с Вашите парични позиции по всяко време.

Ще имате ли достатъчно средства, за да платите сметките си? Кога очаквате да постъпят по-голямата част от Вашите неплатени вземания?

Бюджетът на паричния поток може да Ви помогне да отговорите на тези въпроси и да се справите с проблемите, преди те да станат по-големи.

2. Изгответе Вашите условия на плащане, преди да започнете дейност

Много фирми нямат изготвени стандартни условия на плащане и това често е предпоставка клиентите им да се възползват от тази ситуация и да забавят плащанията. Изгответе Вашите условия на плащане и информирайте Вашите клиенти за тях.

3. Фактурирайте продажбата на продукти и услуги възможно най-бързо

Изисквайте депозити и издавайте фактури на Вашите клиенти най-късно в деня на покупката или получаване на услугата. Вашите условия на плащане не са в сила, докато клиентът Ви не получи и приеме фактурата Ви.

4. Запознайте се с процеса на плащане

Важно е да познавате процеса на плащане, през който Вашите клиенти преминават и да го улесните възможно най-много. Можете да опитате решение за онлайн фактуриране, при което плащането е онлайн в момента на издаване на фактурата. Освен това, ако имате клиент, когото таксувате месечно една и съща сума, като например при абонамент, можете да използвате формата на съгласие за незабавно инкасо.

5. Предлагайте отстъпки за бързо плащане

Фактурирането на клиенти и изчакването на тези фактури да бъдат платени оказва негативно влияние върху паричния поток. За компаниите, които изпитват затруднения с паричния поток, е важно бързото плащане. Ако Вашите условия на плащане са в срок от 30 дни или повече, Вие можете да предложите отстъпка за плащане, извършено в кратък срок, например в рамките до 5 дни.

6. Защитете се срещу лоши дългове

Редовно актуализирайте кредитите на настоящите и новите Ви потенциални клиенти. Дори и да имате успех в продажбите, ако клиентите Ви се бавят с плащанията, това влияе върху паричния поток и може да постави бизнеса Ви в трудно положение. Събирането на вземания твърде бавно не Ви дава необходимите средства и потиска растежа на бизнеса Ви.

7. Напомняйте редовно на Вашите длъжници

Регулярно информирайте Вашите клиенти за сроковете на плащане, чрез изпращане на известия и напомняния за плащане. В повечето случаи, провеждането на телефонно обаждане с тези, които Ви дължат пари ще бъде по-ефективно от изпращане на имейл.

8. Не предлагайте допълнителни условия и разширени опции за плащане

Не предлагайте разширени условия на Вашите клиенти, освен ако не сте напълно наясно с потенциалните рискове. Възможно е самите те да имат проблеми с паричния поток и това да повлияе на Вашия. Не приемайте заявки от клиенти, които имат лоша кредитна история.

9. Бъдете наясно с Вашите данъчни задължения

При планирането и управлението на паричния Ви поток имайте предвид сроковете за плащане на Вашите данъчни задължения. Ако компанията Ви е регистрирана по ДДС, трябва да сте сигурни, че всеки месец имате достатъчно средства за плащането на дължимия данък.

10. Изплащайте задълженията към доставчиците навреме

Поддържането на добри взаимоотношения с Вашите доставчици е от изключителна важност за бизнеса и Вашата търговия. Добрите взаимоотношения ще Ви дадат възможността да поискате удължени условия за плащане, ако някога Ви се наложи.

11. Поддържайте добри отношения с Вашата банка

Дори и при най-внимателното планиране, има моменти, когато клиентите не плащат навреме и се озовавате с ограничен паричен ресурс. За да избегнете това Ви е необходим резервен план: или паричен резерв, или достъп до банков кредит. Ако Вие управлявате добре бизнеса си, имате необходимия контрол и Вашата банка знае това, можете да получите нейната подкрепа. Заемането на пари не е предназначено за решаване на Вашите регулярни или текущи проблеми с паричния поток, но е добре да имате тази опция, когато нещата не вървят по план.

12. Не затваряйте всички парични средства в закупуването на активи

При необходимост наемането на оборудване като автомобили, мотокари, машини, използването на подизпълнители, вместо наемане на голям брой служители, може да бъде добра опция за Вас, ако искате да подобрите паричния си поток. Това може да Ви звучи скъпо, но по този начин Вие ще имате свободни парични средства при непредвидени ситуации.

13. Подобрете веригата на доставки

Много добър пример за това е прилагането на Just-in-time (JIT) мениджмънт система за управление на веригата на доставки и повишаване на ефективността. Процесът включва поръчване и получаване на материалите за производство или стоки за продажа само при предварителна поръчка от клиенти. Това означава, че компанията работи с ниски нива на складови наличности, което намалява необходимостта от големи оборотни средства за поддържането им, т.е. води до подобряване на паричния поток. JIT изисква производителите или търговците да имат много добре отработени процеси на продажба, които да позволяват използването на тази система.

14. Не се фокусирайте върху оборота, а върху печалбата!

Като е казано, „Оборотът е суета, печалбата е разумност, а парите са реалност!“

Печалбата е от изключителна важност при оценяването на бизнеса, защото отразява дали той генерира средства, или не и колко печеливш е в сравнение с реализираните си оперативни приходи. Ниският марж на печалба няма да даде възможност за възпроизводство и растеж на компанията и ще доведе до необходимостта от използването на допълнителен привлечен ресурс, като банкови кредити. Без висок и устойчив марж на печалбата, Вие винаги ще се борите с проблемите на паричните потоци.

Нашият опит показва, че финансовият консултант може да допринесе значително за доброто финансово състояние на компанията чрез анализ и препоръки за конкретни стъпки. Прочете повече за това в тази статия на нашите партньори от Solvio.

Ако искате да научите повече за това как можем да помогнем на Вашия бизнес, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации