You are here:

Планиране на Вашия бизнес растеж: Как да приложим успешно план за продажби

Скейлинг: Съвременната Бизнес стратегия за растеж
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 5 минути

Споделете

В тази поредица от блогове за Планиране на бизнес растеж ние прегледахме как да управлявате своя паричен поток и как да прогнозирате рентабилността на Вашия бизнес. След като изготвихте Вашите прогноза, бюджет, цели за продажби и реален план, следващата стъпка е да ги приложите в действие.

Това е най-трудната част, но също така, това е вълнуващ етап, по време на който Вие виждате как плановете Ви се осъществяват.

Ако сте прочели част 1 14 съвета за подобряване на паричния поток и част 2 Планиране на Вашия бизнес растеж: План за продажби, Вие трябва да сте наясно с:

  • Вашия пазар: възможности и бариери
  • Върху кои Ваши продукти/услуги трябва да се фокусирате и да популяризирате
  • Кои са Вашите най-ценни клиенти (Вашия целеви пазар)
  • Кои са Вашите най-големи конкуренти за Вашата приоритетна група от най-ценни клиенти

Преди да предприемете пътуването за реализация на плана Ви, се запитайте:

Вашият план: Изпълним и постижим ли е той? Какви ще са положителните резултати от него?

Следните въпроси могат да Ви подскажат отговора:

Кои са Вашите силни страни?

Направете списък и ги избройте. В този списък могат да бъдат включени: високо ниво на обслужване, бърза доставка, висококачествен продукт или умението да разбирате нуждите на Вашите клиенти, за да предложите правилното решение. Използвайте добре Вашите предимства и не забравяйте да ги изтъкнете пред Вашите клиенти. Получаването на препоръки е чудесен начин да споделите с какво Вие сте по-добри, за да популяризирате бизнеса си чрез маркетингова стратегия.

Къде можете да се подобрите и усъвършенствате?

Направете списък и избройте областите за подобрение; Това са Вашите първи стъпки в плана Ви за подобрение. Може да се наложи да усъвършенствате организация на бизнес процесите, брандиране, корпоративен имидж и комуникации, екипни срещи или измерването на бизнес показателите.

 

Кои са слабите Ви страни?

Кои са рисковете при разрастването на Вашия бизнес? В много случаи бизнесът се върти около един или двама ключови служители. Те са или собственикът, който винаги е по-осведомен, има повече познания в бизнеса, и служителите и клиентите избират да работят лично с него или има ключов член на персонала, който притежава тези качества. И в двата случая това крие риск за бизнеса и неговия растеж. Можете да прочетете повече по темата в статията “Капанът на собственика”

Кое е Вашето конкурентно предимство?

Защо и как се разграничавате от Вашите конкуренти? Какво е Вашето уникално позициониране на пазара ? Направете списък и оформете ключовите съобщения за Вашата марка.

Ангажирайте персонала

Едно от най-важните неща, преди да излезете на пазара, е да организирате сесия за ангажиране на персонала и да включите целия Ви екип в нея. Някои служители може да са сдържани по отношение на присъствието си, ако мислят, че тяхната роля не е свързана с маркетинга. Важно е, обаче, да включите целия персонал в идеите Ви за растеж на компанията, защото те ще са хората, които ще Ви помогнат да ги осъществите. Почивните дни или дните, в които екипът Ви не е зает с ежедневните задачи в бизнеса, са добра опция за организиране на такъв тип среща. Просто се уверете, че тя ще се проведе на място, където няма да Ви безпокоят и е извън работно време. Едни от най-успешните сесии за ангажиране на персонал се провеждат като отворени семинари за дискусии.

Ключови теми в сесията за ангажиране на персонала

Разкажете Вашата история. Как се развива бизнесът?

Не предполагайте, че всеки член на екипа Ви знае историята на компанията. Те ще бъдат по-мотивирани, ако разберат мястото си във Вашата организация и своя принос за развитието и. Планиране на растеж на бизнеса е точното време да се включите и Вие.

Споделете основните си ценности, мисия и визия.

Бъдете наясно как можете да мотивирате Вашите служители, за да се ангажират с това, което компанията отстоява и предлага. Защо правят това, което правят? С какво работата им и усилията им допринасят за създаването на нещо по-добро? Вашите служители трябва да отиват на работа с желание и усещане за смисъл. Ако Вашият екип не разбира или одобрява целите на компанията, то той няма да бъде мотивиран и ангажиран за постигане на резултати в бизнеса, както на индивидуално така и на фирмено ниво, и да е съпричастен към Вашите усилия. Можете да прочетете повече в статията Основи на бизнеса.

Споделете целите на бизнеса. Целите трябва да са конкретни и ясно дефинирани. Например: „Нашата цел е да имаме оборот от 500 000 лв и 175 000 печалба до края на 2021 г.“ Изключително важно е да споделите кои са предизвикателствата, които трябва да преодолеете, и как Вашият екип може да помогне за постигане на поставените цели. Ако искате да научите как да поставите целите на бизнеса, можете прочетете нашата статия тук.

Започнете дискусия. Попитайте Вашия екип:

  • Как може да се подобри комуникацията? Както вътре в компанията, така и с клиентите. Разгледайте идеите им; можете да ги запишете и да визуализирате, ако е необходимо.
  • Как може да се подобри качеството на бизнес процесите, за да се гарантира високото ниво на обслужване в по-натоварено време?
  • Как да развивате бизнеса? Кои са ключовите неща, които бихте могли да направите?
  • Виждат ли ползите от подобрената комуникация, качество и продажби?

Изслушайте всички предложения – там може да има ценни идеи, за които до преди това не сте се сетили. Ако разполагате с мениджърски екип, то той може да бъде по-запознат с Вашите клиенти, конкуренти и пазарните промени, отколкото Вас самия.

След като получите обратната връзка от екипа си е изключително важно да приложите някои от идеите им в действие. Когато Вашите служители забележат, че техните предложения са довели до промени, е много по-лесно да им придадете чувство за собственост и да реализирате идеите.

Не забравяйте, че работата в екип е ключът към успеха. Без Вашите служители Вие не можете да постигнете Вашите цели. Трябва да сте наясно с риска, че един или двама от настоящия Ви персонал може да не искат да бъдат част от Вашите нови планове и има вероятност да напуснат бизнеса. При такива обстоятелства не правете компромиси и не изграждайте бизнеса около тези служители. В дългосрочен план за Вас ще бъде по-добре да ги пуснете и да преквалифицирате други, или да наберете хора, които споделят основните Ви ценности и искат да Ви помогнат да постигнете Вашата визия.

Сега сте готови да преминете към следващата стъпка и да създадете план за продажби

Изготвянето на план за продажби е предпоставка, че вече можете да заявите мястото си на пазара, имате поставени стабилни основи на бизнеса и се насочвате към желаната от Вас дестинация – да се разраствате и да постигнете успех.

Поставете реални цели за продажби, споделете ги с Вашия екип, дайте им чувство за собственост и необходимите инструменти за изпълнение.

На този етап Вие предоставяте отговорност на хората, които ще изпълнят плана Ви. Въпреки това се уверете, че редовно измервате и проследявате техния напредък. Награждавайте за добре свършена работа и управлявайте и подобрявайте лошите резултати. Ако това Ви звучи твърде сложно или сте заети, можете да потърсете помощ от професионалист.

Продължете да актуализирате и не забравяйте да включвате целия Ви екип в процесите. Когато се обградите с възможно най-добрите служители и гарантирате, че всички споделят Вашата мисия и визия, Вие ще създадете „съответствие на целите“, което ще Ви помогне да реализирате идеала за Вашия бизнес.

Обобщение

Надяваме се, че тази поредица от статии Ви е мотивирала да се замислите над нещата, които трябва да приложите за разрастването на Вашия бизнес.

Ако искате да постигнете растеж и да трансформирате бизнес си, заявете сега Вашия Безплатен Бизнес Преглед. Business Doctors ще Ви помогне да определите ясна визия, да разберете кои са ключовите стъпки, които трябва да предприемете, за да реализирате Вашите цели.

Ако искате да научите повече за това как можем да помогнем на Вашия бизнес, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации